اطلاعات هامبورگ

کد خبر 1
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
متن

کشتی سرگردان در آلستر

صبح امروز یکی از کشتی‌های تفریحی ، توریستی دریاچه آلستر هامبورگ بدون کاپیتان و خدمه در دریاچه سرگردان در حرکت بود.
کشتی سرگردان در آلستر

صبح امروز یکی از کشتی‌های تفریحی ، توریستی دریاچه آلستر هامبورگ بدون کاپیتان و خدمه در دریاچه سرگردان در حرکت بود.

به گزارش اطلاعات هامبورگ؛ رهگذران پس از دیدن حرکت آرام کشتی متوجه خالی بودن کشتی می‌شوند و با تماس با پلیس موضوع را گزارش کردند.

هنوز علت این حادثه مشخص نیست.

پایان پیام