اطلاعات هامبورگ

کد خبر 407
۱۳ تیر ۱۴۰۱
متن

مرکز شهر هامبورگ در تسخیر گوریل‌های ۳/۵ متری

۱۲ گوریل ۳/۵ متری اثر هنرمند چینی «لیو رووانگ» برای جلب توجه و حساسیت افکار عمومی به تخریب طبیعت و محیط زیست امروز در خیابان Mönckebergstraße به نمایش گذاشته شد.
مرکز شهر هامبورگ در تسخیر گوریل‌های ۳/۵ متری

۱۲ گوریل ۳/۵ متری اثر هنرمند چینی «لیو رووانگ» برای جلب توجه و حساسیت افکار عمومی به تخریب طبیعت و محیط زیست امروز در خیابان Mönckebergstraße به نمایش گذاشته شد.

به گزارش وبسایت اطلاعات هامبورگ؛ این مجسمه های غول پیکر با نگاه خود به آسمان، نسبت به تخریب فزاینده طبیعت از طریق دستاوردهای تمدن، بصورت نمادین هشدار می دهند.

 رووانگ در مورد اثر خود می‌گوید: «چشم‌های حیرت‌زده و چهره بی‌گناه گوریل‌ها تمایل به اصلاح و حرکت به سوی آینده‌ای روشن را نشان می‌دهد».


پایان پیام